Профилактични прегледи за белодробни болести. Отговорете точно на всички въпроси. Скринингът е за лица над 18 г., молим да не се записвате, ако не сте пълнолетен.

Имате ли поставена диагноза ХОББ (Хронична обструктивна белодробна болест) или астма?